Bảo hiểm vật chất xe Ô tô – Bảo Minh

Bảo Minh bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe. Đồng thời Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô, sản phẩm bảo hiểm ô tô mang tính bắt buộc của mọi chủ xe theo quy định của Nhà nước.

mua ban bao hiem o to bao minh
Đơn vị bán bảo hiểm ô tô Bảo Minh

– Ngoài ra thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý cho việc ngăn ngừa, hạn chế tổn thất, trục vớt, kéo xe đến nơi sửa chữa, giám định tổn thất.

dia chi ban bao hiem o to bao minh tot
Bán bảo hiểm ô tô Bảo Minh phí thấp

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Ô TÔ BẢO MINH

Quyền lợi chính

Trên cơ sở chủ xe đã thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định và kết quả giám định thiệt hại, Bảo Minh sẽ bồi thường cho chủ xe các chi phí sau:

 1. Chi phí sửa chữa ô tô: đối với trường hợp xe bị tổn thất bộ phận, Bảo Minh sẽ bồi thường 100% chi phí sửa chữa sau khi đã trừ đi chi phí khấu hao cho những phụ tùng thay thế nếu xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị (hoặc không thấp hơn giá trị tham chiếu của Bảo Minh được mặc định trong hệ thống).
 2. Chi phí cẩu kéo xe hợp lý mà chủ xe đã chi trả.
 3. Trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ thực tế & ước tính (chi phí sửa chữa cao hơn 75% giá trị xe) thì Bảo Minh sẽ bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm và không vượt quá giá trị xe cùng chủng loại tại thời điểm xảy ra tổn thất.
 4. Ngoài ra, Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất. Khi chủ xe/người đại diện thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo Minh.

  o dau ban bao hiem o to bao minh
  Auto Tuấn Dũng đơn vị bán bảo hiểm ô tô Bảo Minh

Các quyền lợi bổ sung

 1. Trong thời hạn bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe. Quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực với chủ xe mới kể từ khi thay đổi chủ sở hữu theo luật định trừ khi chủ hợp đồng cũ yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời điểm thay đổi chủ sở hữu và Bảo Minh sẽ hoàn phí cho chủ hợp đồng cũ.
 2. Trường hợp xe tham gia bảo hiểm bổ sung loại hình bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe thì lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới được bảo hiểm. Bảo Minh sẽ bồi thường thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm gặp tai nạn trong quá trình xe đang tham gia giao thông theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành. Trường hợp xe chỉ tham gia bảo hiểm với số lượng người được bảo hiểm thấp hơn số người được phép chở trên xe thì mặc nhiên lái xe, phụ xe được bảo hiểm và số người còn lại là hành khách được bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác được thỏa thuận bằng văn bản.
 3. Quý khách hàng có thể tham gia bảo hiểm bắt buộc cùng với bảo hiểm thiệt hại vật chất xe. Quyền lợi và các quy định cụ thể được minh thị chi tiết tại quy tắc bảo hiểm. Quý khách hàng có thể yêu cầu tư vấn viên của Bảo Minh cung cấp.