CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

chúng tôi tận tâm để “Mang Đến Một Cuộc Sống An Toàn Và Đảm Bảo Hơn Cho Mọi Người”, cam kết này của chúng tôi cũng được thể hiện qua việc “bảo đảm” quyền riêng tư của bạn trên trang thông tin điện tử này. Xin đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet dưới đây vì chính sách này giải thích rõ cách thức mà Liberty chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet áp dụng cho việc quy cập của bạn vào trang thông tin điện tử của chúng tôi tại https://www.libertyinsurance.com.vn/.

THU THẬP THÔNG TIN

Các thông tin được Liberty thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của bạn. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web của Liberty nếu bạn đồng ý cung cấp chúng:

• “Liên lạc với chúng tôi” & các mẫu yêu cầu thư điện tử – Họ tên, số điện thoại & địa chỉ thư điện tử

• Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin – Tên & địa chỉ thư tín và/hoặc địa chỉ thư điện tử

SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN THU THẬP

Các thông tin mà Liberty thu thập sẽ được sử dụng để:

• Cung cấp báo giá khi được yêu cầu.

• Quản lý các hợp đồng bảo hiểm.

• Trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc.

• Đăng ký tham gia vào các sự kiện do Liberty tài trợ.

• Cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.

• Phát hiện và điều tra hành động bất hợp pháp, bao gồm hành vi trục lợi, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

• Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ quản trị tốt khác, bao gồm nghĩa vụ phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước.

• Tuân thủ các chính sách và chuẩn mực của Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty và của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual.

• Hoàn thành các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, ví dụ như thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phân tích, bao gồm phân tích cơ sở khách hàng và các cá nhân khác, là những người mà dựa trên các thông tin cá nhân của họ, chúng tôi phân tích hành vi, thị hiếu và sở thích, phát triển các sản phẩm mới, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, xác định xu hướng tiêu dùng, thấu hiểu các sở thích của các khách hàng của chúng tôi, hoạch định và thực thi các giao dịch kinh doanh (bao gồm giao dịch liên doanh và các giao dịch thương mại) và để phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, Liberty có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.

COOKIES

Cookie là gì? Cookies là các tập hợp thông tin mà máy chủ của trang web của chúng tôi cấp cho bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của chúng tôi chỉ để duy trì các thông tin giữa các trang. Chúng sẽ không được sử dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của chúng tôi. Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin bạn cung cấp trên một trang màn hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin. Các Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc của máy tính của bạn. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookie, tuy nhiên, nếu bạn từ chối Cookie hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của bạn bị tắt, một vài phần của trang web này sẽ không hoạt động được.

CÁC TRANG WEB KHÔNG THUỘC LIBERTY

Liberty không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của Liberty. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web www.libertyinsurance.com.vn, bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Liberty. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Trang web Liberty được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi và những người viếng thăm trang web của chúng tôi một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Công ty chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet.

Trang web của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi vì các mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, để yêu cầu cung cấp báo giá, để quản lý các hợp đồng bảo hiểm của bạn, hoặc để đặt câu hỏi cho chúng tôi, để phục vụ các yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho:

• Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual: các công ty liên kết của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual có thể được quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi khi cần thiết và luôn luôn dựa trên nguyên tắc “cần phải biết”.

• Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: các nhà cung cấp dịch vụ không thuộc công ty chúng tôi và các công ty liên kết của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như dịch vụ kế toán, kiểm toán, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn khác; nhà cung cấp dịch vụ tổng đài; các nhà cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, hỗ trợ và an ninh công nghệ thông tin (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu); các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích; các đơn vị điều tra bồi thường và các giám định viên; và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự khác, là những đơn vị hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và là những đơn vị bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các thỏa thuận bảo mật/không tiết lộ thông tin với chúng tôi.

• Các bên thứ ba khác: cho một bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc các hình thức xử lý khác của toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh, tài sản và phần vốn góp của chúng tôi (bao gồm các bên có liên quan đến bất kỳ vụ phá sản hoặc các thủ tục tố tụng tương tự); cho các công ty tái bảo hiểm.

• Khi chúng tôi tin rằng là cần thiết hoặc phù hợp: để tuân thủ các quy trình pháp lý, để phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước ở ngoài Việt Nam, để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, để bảo vệ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của chúng tôi, và/hoặc các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của bạn hoặc của người khác; để phát hiện và phòng ngừa trục lợi bảo hiểm; và để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng hoặc để hạn chế các tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu..

Chúng tôi không bán các thông tin khách hàng cho các công ty cung cấp danh sách địa chỉ emails hay các công ty kinh doanh tiếp thị qua điện thoại.

BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN THU THẬP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của Liberty, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Liberty duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Liberty sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

XỬ LÝ DỮ LIỆU Ở NGOÀI VIỆT NAM

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với một hoặc một vài các công ty liên kết của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc với các bên thứ ba vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này. Một vài công ty liên kết của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba này có thể đặt trự sở tại các quốc gia khác và có thể không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bằng việc chia sẻ thông tin với chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những hành động cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và được bảo vệ theo các quy định của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này.

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ https://www.libertyinsurance.com.vn/. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.